Vad är marknadsföring - som fungerar i föreningen

 

Förr: Att gå till marknaden för att sälja det jag hade att sälja.

Nu:   Att tillfredsställa behov.
Behov som jag måste kunna förstå eller känna till eller själv skapa, för att kunna tillfredsställa. 

Seminariet har sju delar:
1. Vad är marknadsföring?
2. Marknadsplanering
3. Vad är ett varumärke?
4. Opinionsbildning - Vad är - Varför - Hur - Svagheter
5. Juridik & lagstiftning
6. Produkt eller medlemsorienterad marknadsföring
7. Gruppövning


Har marknadsföring att göra i föreningsvärlden?

Opinio's värdegrund anser att ideella medlemsorganisationer är nödvändiga i ett modernt svenskt samhälle. Det innebär att anpassad marknadsföringskompetens är helt avgörande för föreningars förmåga att idag behålla och attrahera medlemmar.

Opinio's syn på marknadsföring är att marknadsföringskompetens hjälper föreningar att tänka och agera utifrån medlemsmarknadens behov, snarare än att uttrycka föreningens behov eller verksamhet mot medlemsmarknaden. Det är så marknadsföring ska användas inom den civila sektorn. 

Prata "I me and myself" eller fråga om andras behov

Boka seminariet

Kostaden för seminariet är 4500 kr inkl moms (6%) vid en grupp upp till tio personer. Är ni fler än tio deltagare diskuterar vi tillsammans fram ett lämpligt  upplägg för seminariet.   Boka seminariet här