Här kan du läsa om några
genomförda Opinio projekt.

De olika projektcasen visar att varje organisation har sina egna speciella målbilder, förutsättningar och inte minst egna restiktioner.
Restriktioner som ofta kopplar till den värdegrund det ideella uppdraget utgår ifrån. Det är just värdegrunden som många gånger också sätter gränser för kommunikations och marknadsarbetet. Restriktionen är viktig, den utgör ju skillnaden mellan ideburen verksamhet och kommersiell verksamhet.  

Casen är valda utifrån olika slags learnings, förhoppningen är att du hittar någon god reflektion att ha nytta av i ditt arbete.

Trevlig läsning!