Lära mer om föreningsvarumärken

 • Ditt varumärke är mer än logon. - lär om varumärkets olika tekniska delar

 • Olika varumärkesmodeller; Kapferer prisman, Fyra centrala varumärkesfrågeställningar

 • Att äga varumärket, vem gör det, vem uppfattar varumärket, vilka mekanismer styr egentligen
 • Vad betyder reklam och -kommunikationspåverkan, Image och Profil
 • "Sanningens ögonblick" - varför är det viktigt
 • Varumärket, verksamhetsplanen, kommunikationsplanen och marknadsplanen - allt hänger samman
 • Verksamhetsbeskrivning, Vision, Position, Kärnvärden, Varumärkeslöftet, stöd för huvudlöfte

 • Hur sker varumärkesutveckling internt och externt
 • Kritiskt tänkande och att alltid kunna besvara den viktiga frågan "Varför" 

 

Så här jobbar vi

 • Du berättar om dig själv och din förening och dina ansvarsområden
 • Du berättar om de områden kopplade till varumärken du vill träna på

 • Vi igenom några förklarande bilder som beskriver varumärkets tekniska uppbyggnad 
 • Vi diskuterar de kommunikativa/mjuka delarna av varumärket -huvudlöften och stöd för löftet
 • Vi diskuterar de grundläggande principerna för varumärkets kommunikation 
 • Förklarar och visar exempel på Brand book och en Visal identity maunal

 • Hur styr vi intrycket av varumärket, vad är profil och image
 • Var skapas varumärket,egentligen - vad är "sanningens ögonblick"
 • Hur arbetar man praktiskt med sitt varumärke, internt och externt
 • Vi arbetar med ett aktuellt case från din organisation
 • Det finns gott om tid för diskussioner och frågeställningar 

 

 

Känns bra - i magen!