Att göra marknadsplan

 

 • Grundläggande begrepp; behov, segmentering, kanaler, konkurrens, varumärke, distribution
 • Vanliga termer, uttryck, skillnader i språkhantering
 • Marknadsmixen; de fyra P

 • Marknads och -nulägesanalysen, Bostonmatrisen, SWOT, verksamhetsbeskrivningen,
 • Marknadsundersökningar; vilka svar får du  egentligen från en marknadsundersökning
 • Kritiskt tänkande
 • Viktigaste frågan; Varför
 • Mål och delmål, mätbarhet, realism och nåbarhet, vanliga fel

 • Strategi - vägen till målen
 • Åtgärder - handligsplanen, taktik
 • Budget och kostnadsberäkningar
 • Förankringsprocessen - internt
 • Uppföljning - återkoppling - förändra i planen

 

Så här jobbar vi

 • Du berättar om dig själv och din förening och dina ansvarsområden
 • Du berättar om de områden du vill träna på

 • Vi går tillsammans igenom ett PPT material som beskriver vad marknadsföring är
 • Vi går igenom strukturen för den grundläggande marknadsplaneringsmodellen
 • Speciellt fokus på nulägesanalysen, målformuleringar, strategi, kostnader
 • Vi arbetar med ett aktuellt case från din organisation
 • Det finns gott om tid för diskussioner och frågeställningar  

SWOT eller segment...