Opinio som stöd för föreningens utvecklingsarbete


Opinio har sedan 2007 arbetat i konsultrollen tillsammans med olika medlemsföreningar. Samarbetena har pågått ofta över flera års tid. Cykelfrämjandet har t ex varit en sådan kund, samarbetet startade redan 2007.
Där har uppdragen handlat om kommunikationsutveckling, tex. utbildningsprogram, föreläsningar, verksamhetsutveckling och produktion av kommunikation.

Ofta kan föreningsledningens behov vara att få samtala med en extern part, för att skapa perspektiv på en frågeställning, en idé eller en utvecklingsprocess.

 

Konsultområden

 

  • Utvecklings- och tillväxtstrategier

  • Föreningsvarumärket, utveckling komplettering

  • Utbildningsprogram och workshops, riktat till styrlese, ledning, tjänstemän eller förtroendevalda

  • Mervärden och lojalitetsprogram

  • Kommersiell utveckling, att skapa eller utöka intäkter/försäljning/tjänster

  • Produktion, av kommunikation/marknadsföring/print/digitalt