Mina erfarenheter  

Huvudsakligen med erfarenheter från nationell och internationell marknadsföring och kommunikation i nästan lika stora delar från näringsliv (kommunikationsbyråer, handel) som från civil sektor (statliga myndigheter, kommuner, medlemsorganisationer och folkrörelser). 

Från näringslivet
Nationellt/internationellt med fokus på;

 • marknadsföring
 • försäljning
 • varumärkesutveckling
 • mediakontakter
 • affärsutveckling 
 • projektledning
 • produktion av kampanjer/aktiviteter
   
  Från civil sektor
  Statliga myndigheter, kommuner, medlemsorganisationer, folkrörelser med fokus på;
 • komplexa organisationer/beslutsvägar 
 • icke kommersiella drivkrafter 
 • analys och kommunikationsplanering
 • producera och distribuera
 • kommunikationsamverkan mellan myndigheter/organisationer/näringsliv
 • rådgivning och stöd till chefer
 • driva långsiktiga och komplexa projekt
 • medlemstillväxt och kommunikationsutveckling


Två högskoleexamina
210 p 
Grafiska Institutet         120 p
IHR                                     90 p

Övrigt
Utbildad Ridledare, Strömsholm.
Diplomerad Hästskötare, Strömsholm
ARU – auktoriserad reklamutgivare

 

Johan Tholander