Cykelfrämjandet


Från folkrörelse
till karriärplattform

Mitt samarbete med Cykelfrämjandet startade 2007. Då mötte jag en avspänd positiv organisation med en varm gemenskap. Medelåldern på medlemmarna var hög, liksom engagemanget både lokalt som på riksplanet. Något år före 2007 hade Cykelfrämjandet just kommit ur en svår period. Denn tidigare ordföranden, en professionell politiker från miljöpartiet hade tömt föreningens finaniella tillgångar. Föreningen var i princip i konkurs. Några år av tufft ekonomiskt återställararbete väntade för Cykelfrämjandet. Viljan att skapa revansch var stor. Min roll blev att stödja in i ett strategiskt utvecklingsarbete för medlemstillväxt och kommunikationsutveckling och utbildning.

Några exempel på spännande utvecklingsprojekt är KOmmunvelometern, en årligt återkommande granskning av landets kommuner ur ett cykelperspektiv. Bed & Bike, som är utroligt stort ute i europa, en tjänst som vänder sig till cykelturister inhemska som utländska för cykling i Sverige. 

Under de tio följande åren mötte jag fyra olika ordföranden, alla med sina ambitioner och ideer. Gemensamt hade dessa personer en äkta känsla för ideellt arbete, föreningsliv, människor och cykling förstås. Vi arbetade gemensamt med utbildningar, rekryteringsaktiviteter, kommunikation, profilprogram, samarbetsprojekt med externa aktörer inte minst också med tjänste och produktutveckling.

Förutom många stimulerande och positiva utvecklingsprojekt med Cykelfrämjandet, alla värda att beskrivas, så är learningen med Cykelfrämjandet på ett något annat plan. 

Hur kan det här ske?

Det finns en stark attraktionskraft i Cykelfrämjandet. Cykling representerar starka politiska värden särskilt inom miljö och vänsterrörelsen. Föreningen är sinnebilden av den mest politiskt korrekta och "rätta" folkrörelsen. Det här perspektivet har jag dock aldrig upplevt från medlemmar innifrån föreningen, utan enbart som ett utanför perspektiv. Det som hände Cykelfrämjandet 2014 hände också i början av 2000 talet. En attraktiv medlemsförening för personer som söker en egen plattform för politisk aktivism och egen karriär. Det här är en learning värd att uppmärksammas, eftersom stora värden och verksamhetsdelar har gått förlorade i den 80 år gamla folkrörelsen.

Vice ordförande, som visat ett par år av lågt engagemang och intresse för verksamheten blir vald till ordförande. I samband med valet sker också aktiveringen av den dolda agendan för Cykelfrämjandet. Agendan har som mål att inom ramen för en demokratisk gammal etablerad förening skapa ett "envälde". När kontrollen är tagen, kan finansiella medel, nätverk och föreningens varumärke användas för den personliga agendan. En agenda vars syfte är att berika en eller ett fåtal personer. Föreningen dess medlemmar och övriga resurser transformeras till medel och resurser för andra mål än föreningen Cykelfrämjandets mål.
Hur kan detta hända?
Min egen slutsatts är att det händer eftersom vi alla utgår ifrån att människor speciellt i förtroendeställning, har hederliga, transparenta och altrusistiska motiv.
När det inte är på det sättet kan styrelser, valberedningar och årsmöten manipuleras. Vi som ställer upp på ideellt arbete gör det med ett begränsat antal timmar. Det är lätt att välja det som vid ett snabbt påseende verkar bra, den enklaste lösningen.

Learningen då? Är att det bland oss finns människor med egna dolda agendor, där folkrörelser uppenbarligen utgör attraktiva plattformar för något helt annat än det medlemmarna övverenskommit om i stadgarna. Själva idén om ett folkligt främjande blir ointressant, att Cykelfrämjandet idag har historiskt låga medlemstal har ingen relevans längre. RIP