Din organisation ska alltid
veta vad ett uppdrag kostar

Det är medlemmarnas pengar som kommer till användning och därför finns särskilda anledningar att hålla kostanderna på en så låg nivå som möjligt.
Vi föreslår alltid att göra en uppdragsbeskrivning och en offert. Ni tar ställning till den och bestämmer hur vi ska börja arbeta.
Då är organisationen alltid trygg i hur stor kostnaden för ett uppdrag blir.

Timkostnad och momssatserna

I offertarbetet utgår jag från en timkostnad på 725 kr exklusive moms.
När timmarna blir många föreslår jag ett fastpris för uppdraget, då blir kostnaden lägre för föreningen.
Momssatsen på seminarier och kurser är 6%
Momssatsen på konsultarbete är 25%.

 

 

Så här kan vi börja!

Jag kommer gärna till er så får ni berätta om er verksamhet och om det utvecklingsarbete ni vill genomföra.

Oftast börjar ett uppdrag lite lättsamt med ett spännande inspirations och kunskapsseminarium. Som beskriver utvecklingen för medlemsorganisationer de senaste åren och förklarar varför er organisation tappar medlemmar. Och viktigast av allt, vad föreningen kan göra för att utveckla föreningen.

Då ska du också passa på att prata ridning och hästar med mig, för jag är efter fyra decennier i sporten både halt och obotlig!

E posta här: Johan@opinio.se